Newcomposers.ru

IT Мир
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Html кесте ру

HTML тілі элементтері. Веб-сайт құру жолдары.

Web-беттің негізгі қызметі – қажетті ақпаратты іздеу, жинастыру және оны экранға шығаруды ұйымдастыру. Web-беттер түрінде дайындалып сақталған электрондық құжаттарға – мәліметтер, графиктер, фотосуреттер жатады. Электрондық құжаттың қарапайым құжаттан айырмашылығы – оның жазылу форматында. Интернетте электрондық құжат құру үшін HTML арнайы тілі пайдаланылады және олар HTML форматында сақталады.

HTML (HyperText Markup Language-гипермәтіндік белгілеу тілі) – қатаң ережелері бар компьютерлік тіл. HTML тілінде құжаттың авторы өз мәтінін тегтер деп аталатын символдар көмегімен арнайы файлға – Web-бетке айналдырады. Web-беттің мазмұны әртүрлі болуы мүмкін, бірақ барлығы да арнаулы HTML тілінде жазылғандықтан бұл құжаттардың кеңейтілмесі .htm немесе .html болып келеді.

HTML тіліндегі құжат – құжаттың негізгі мәтінінен және тегтерден тұрады. Бұл файлды құру үшін қарапайым мәтіндік редактор Блокнотты қолдансақ та болады.

Барлық тегтер «кіші» ( ) символымен аяқталады. Бұл символдар жұбын бұрыштық жақшалар деп те атайды. Ашылған бұрыштық символдан кейін тегті анықтайтын өзекті сөздер орналасады. HTML тілінің тегтері құжаттың арнаулы бөлігіне ғана, мысалы, абзацқа ғана әсер етеді. Сондықтан да ашылатын және жабылатынжұп тегтер қолданылады. Ашылатын тег құжаттың бөлігіне қандай да бір әсер береді, ал жабылатын тег осы әсерді доғарады. Жабылатын тегтер – «/» — символымен басталады.

HTML құжатының құрылымы:

1)барлық құжат тегімен басталады да, сәйкес тегімен аяқталады. Бұл тегтер жұбы – броузерге HTML құжаты екендігін хабарлайды;

2)HTML құжаты тақырыптар бөлімінен және құжаттың денесінен тұрады. Тақырыптар бөлімі және — тегтерінен тұрады, мұнда құжат туралы мәлімет көрстеіледі;

3) және тегтері тақырыптар бөлімінің ішінде орналасады және мұнда құжаттың арнайы тақырыбы орналасады;

4)Негізгі мәтін құжаттың денесінде көрсетіледі және ол , тегтерінің аралығында орналасады.

Осы төрт тег – HTML құжатының негізгі құрылымын білдіреді және бұл тегтер HTML тіліндегі барлық құжатта міндетті түрде көрсетіледі.

1)Блокнот программасын жүктеңіз;

2)Шыққан сұхбаттық терезеде мына қатарларды теріңіз (1-сурет):

Моя первая Web – страница

Это – моя первая Web-страница

1-сурет. Блокнотпрограммасының терезесі.

3)құрылған құжатты сақтаңыз (файл аты көрсетілетін қатарда 1.htm деп жазамыз) (2-сурет);

2-сурет. Құжатты сақтау терезесі.

4)сақталған файлды Internet Explorer броузерінің көмегімен ашатын болсақ 3-суреттегідей сұхбаттық терезе ашылады.

3-сурет. Internet Explorer броузерінің көмегімен ашылған Web-құжат.

5)HTML тілінде құжаттың ішкі тақырыбын алты түрлі тәсілмен беруге болады және олар

тегтері абзацтың басы және соңы екендігін білдіреді;

7) — тегі көлденең сызық сызады және ол парсыз тег болып табылады;

8)
— қатардың аяқталуы. Келесі қатар жаңа азат жолдан басталады;

9), — мәтін курсивпен жазылады;

10), немесе , — жартылай қалыңдатыла жазылған шрифт;

12) , — жоғарғы индекс;

13)егер абзацсыз жаңа қатарға өту қажет болса
тегі қолданылады;

14), тегтері гиперсілтеме орнату үшін қажет. Гиперсілтеме орнату барысында сілтеме жасалатын URL адрес көрсетіледі. Егер сілтеме көрсетілген құжат басқа Web-бетте болса, атрибуттағы тырнақша ішінде міндетті түрде құжаттың URL адресі толық көрсетілуі керек. Мұндай сілтеме сыртқы сілтеме деп аталады.

Егер сілтеме осы құжаттың басқа бетінде болса, бұл кезде сілтеме ішкі сілтеме құрылады;

15)Гипермәтіндік сілтемелер бет ішінде арнаулы орынды да көрсетеді. Ол үшін алдын-ала якорь енгізу керек. Бұл кезде , тегтері қолданылады. Берілген якорға сілтеме жасау үшін URL адрестің соңында якордың атын құжат атынан «#» символы арқылы ажырата отырып көрсету керек.

Мысалы: Блокнот терезесінде сілтемелерді қолданып мына қатарларды терейік (4-сурет):

4-сурет. Сілтемені қолдану терезесі.

Ал осы терезені электрондық құжат ретінде ашайық (5-сурет):

5-сурет.Internet Explorer броузерінің көмегімен файлды ашу.

16) , — көпсатылы тізім құратын дескриптор;

17)
, —
тізім элементі. Бұл дескриптор және дескрипторларының аралығында жүреді;

18) , —бірінші деңгейлік тізім элементі және бұл дескрипторының аралығында жүреді;

19) , — екінші деңгейлік тізім элементі және бұл дескрипторының аралығында жүреді;

20)

  ,

— нөмірленген (ретке келтірілген) тізім;

6-сурет. Тізім құру қатары.

7-сурет. Тізім құрылған файлдыInternet Explorer

броузерінің көмегімен ашу.

22)HTML де кесте құру

Мысалы: Үш қатар және екі бағаннан тұратын HTML кестесін тұрғызу кодын қарастырайық (8-сурет):

8-сурет. Үш қатар және екі бағаннан тұратын HTML кестесі.

26)HTML-кестесінің стилін өзгертетін атрибуттар тізімі:

HTML-де кесте жасау

Дата добавления: 2015-07-09 ; просмотров: 3771 ; Нарушение авторских прав

Web-құжатының негiзгi бөлiктерiнiң бiрi — кесте. Ол тiктөртбұрыш бағаналар мен көлденең орналасқан жолдардан тұратын торлар жиыны түрiнде қарастырылады. Жол мен бағанның қиылысы ұяшық деп аталады. Бiр ұяшықта мәтiн, сурет немесе басқа бiр шағын кесте орналаса алады. Кесте келесi бөлiктерден тұрады:

Кесте жолдар тiзбегi бойынша бiртiндеп толтырылады (солдан оңға қарай жол соңына дейiн, сонан соң келесi жолға көшу). Әрбiр ұяшыққа мәлiметтер енгiзiледi. Боя ұяшық жасау үшiн бос орын таңбалары енгiзiлуi тиiс.

Қарапайын 2*3 кестесін жасау үшін төменгі тегтер жиынын қолдануға болады:

Бұл жерде border кесте сызықтарының ені.

Кестенің ұяшықтарының енін пайз арқылы өзгерту үшін width атрибутн қолданса болады, мысалы:

HTML-құжаттарды жасақтау және өңдеу үшін кезкелген қарапайым мәтіндік редактор жеткілікті, мысалы Блокнот. Көп дизайнерлердің ойы бойынша таза сілтемелер тілін қолмен жазған дұрыс. Бірақ көп уақытта қолмен жазған қолданылмайды. Себебі қолмен жазған автордан көп білімді және практикалық тәжірибені талап етеді.

Практикады әдетте Web-сайт жасау HTML редакторларды пайдаланады. Оларды екі топқа бөледі.

Бірінші үлкен топтың Web-сайт жасау программалары HTML-тілінің негізінде жұмыс істейді. Осындай программалар орта және үлкен сайттарды даярлау уақытын қысқартады және даярлау кезеңінің тиімділігін көтереді. Арнайы HTML-редакторлердің жұмысты жеңілділетін және тездететін қосымша мүмкіндіктері көп. Бұл топқа төменгі программалар кіреді:

HTML генератор 1.3 ;

Magic HTML Studio 2.0;

Екінші үлкен топқа WYSIWYG (ағылшын тілінен “what you see is what you get” — не көрсең соны аласың) редакторлері кіреді. Бұл программаларды тағыда визуалды редакторлар деп айтады.

Осындай программалар графикалық интерфеске ие. Бұл прораммалардың бастапқы махсаты дизайнерді HTML тегтерінен босату болған. Кәзірге замандағы визуалді HTML-редакторлар дизайнерді көптеген әрекеттерде басатады. Осындай артықшылықтарына қарамастан кемшілігі бар – олар таза HTML кодын жасамайды, оған артық және «фирменный» тегтерді қосады. Көріп отырсыздар, WYSIWYG редакторларды қолданы HTML тегтерін қолмен жазуды құтқармайды, демек, Web-сайттарын жасау үшін HTML тілінің кем дегенде негізін білу керек.

WYSIWYG программаларыдың тізімі:

Microsoft Front Page.

10-11 сынып оқушыларына информатика пәнінен кәсіби білім берудің авторлық бағдарламасы

«Интернет-технологиясы. WEB-дизайн негіздері»

Информатика кабинеті кеңесінде қаралды

«___» ________ 2005 жыл

Математика және информатика мұғалімі Арзиев М. М.

Бұл бағдарлама «Интернет технологиясы WEB-дизайн негізі» тақырыбында 10-11 сынып оқушыларына кәсіби білім беруге негізделген.

Бағдарлама жалпы информатика және осы пәнмен байланысты орта білім берудегі басқа пәндердің де элементтерінен құрылған. Бағдарлама (екі жылдық оқу жүйесінде) 136 сағатқа топталған.

Бағдарламаны құру кезінде «Қазақстан Республикасы Білім беру стандарты» және информатика пәні бойынша нұсқау оқулықтары басшылыққа алынған.

Оқушыларға алғашқы кәсіби білім беруді көздеген бұл бағдарлама төмендегідей құрылымнан тұрады:

· Информатика пәнінен жалпы мазмұнды білім беру.

· Microsoft Windows бағдарламасымен жұмыс жүргізуде негізгі әдіс- тәсілдерді меңгеру.

· «Microsoft Office» пакетімен жұмыс істеуді меңгеру.

Бағдарламаның мақсаты: Оқушыларға дүниежүзілік ақпараттану әлемі туралы тұтастай түсінік беру және ақпарат алу жүйесін өзіндік ақпараттар жасау қабілеттерін ұштау.

Бағдарламаның негізгі міндеті:

· Информатика пәнін жүйелеп оқыту әдістерін қарастыру.

Читать еще:  Код рубля html

· Оқушылардың ақпарат алу, өңдеу жаңа ақпараттар жасау және сақтау туралы бірізді жүйелі танымын қалыптастыру.

· Интернеттің бай мәліметтерін қолдану кезіндегі нақты тәсілдерді көрсету.

· Жалпы орта білім беру жүйесіндегі басқа пәндермен логикалық тығыз байланыс орнату.

Бүгінгі заман талабында ақпараттар жүйесімен жұмыс істеу өз алдына жеке бір кәсіп ретінде талап етіліп отыр. «Интернет технологиясы. Web-дизайн негізі» бағдарламасының құрылымы жалпы информатика элементтерінен, Web-дизайн элементтерінен және электрондық оқулық негізінен тұрады.

Бұл бағдарламамен танысу кезінде оқушылар жаңа кәсіптік бағдармен, нақты айтқанда, оптикалық диск, сканерлер, модем, «Блокнот» мәтіндік редакторы, HTML, FrontPage құжаттарымен және Photoshop, Paint, Macromedia Flash сияқты графикалық редакторларымен жұмыс істеуді меңгереді.

Болашақ мамандардың кәсіби білім алуының әр басқышында дүниежүзілік ақпараттану жүйесінде мақсатты жұмыс жүргізуі үшін осы бағдарламаны құру қажеттілігі туып отыр. Бұл бағдарламаны оқыту барысында мультимедиялық технология элементтерін қолдану көзделіп отыр.

Бағдарламаның бір бөлігі теориялық білім беруге негізделген Интернет мәліметтерін қолдану сабақтары online кестесіне сәйкес жүргізілуі тиіс.

Интернетке қосылу сақталмаған жағдайда online кестесінің алдын-ала дайындаған ақпараттық мәліметтерін қолдануға болады.

Оқушылардың жаңа материалды меңгеру дағдыларын бақылау ауызша немесе жазбаша сұрау және өздік практикалық тапсырмалар негізінде алынуы тиіс.

Өтілген тақырыптар бойынша оқушылардың білім мен білік дағдыларын жазбаша бақылау алу әдісімен тексеруге болады.

Бұл бағдарламаны толық оқып, меңгерген оқушылар Интернетке қосылу жүйесін толық білуі және өздері сабақта жоспарлап құрған WEB-саитты қолданулары тиіс.

Нақты білім алу және алған білімдерін практикада қолдану барысында оқушылардың назары еңбек қауіпсіздігіне, техника қауіпсіздігіне аударылуы тиіс және жеке бас гигиенасына көңіл бөлгені шарт.

10-сынып. Аптасына 2 сағат жалпы 68 сағат.

1 Кіріспе. Информатика кабинетінде техника қауіпсіздігін сақтау ережесі

2 Курсқа кіріспе. Интернет.WWW WEB-саит. WEB беттері.Интернет жүйесіне алғашқы танымдық саяхат

3 Microsoft Internet Explorer жүйесінің браузерлерімен жұмыс жүргізу негізі. Браузермен нақты жұмыс түрлері. Реттегіш. Таңдау, Бірнеше тереземен жұмыс істеу. Ақпарат сақтау және түрлендіру

4 Интернеттен ақпарат іздеу. Іздеу сервері дегеніміз не? Қазіргі уақытта ең негізгі роль атқаратын іздеу серверлерінің ерекшеліктері (Яндекс, Rambler. Coogle. Yahoo. Кирилл және Мефодидің мегаэнцыклопедиясы) Жай және күрделі тапсырыс құру. Тапсырыс түрлері: Қазақстан тарихы, музыка Т.Б.

5 Электронды байланыс және байланыс бағдарламаларымен жұмыс істеу.

Электронды байланыс бөлімі қалай жұмыс істейді? Байланыс мекен-жайын тегін алу. Хаттар мәтінін алу, түзу және салу. Хат мәтінін түзуде жақсы жазу ережесі. Outlook Express бағдарламасы. Жұмыс терезесі. Негізгі берілетін нышандар. Электронды байланыстың вирусымен күресу жолдары. Мекен-жайлық кітапша. Қара тізім. Топтар құру. Электронды қол қою. Байланыс сервисін жөндеу. Көркемсуретті хаттар түзу тәсілі. Хаттарға файл негіздеу. Интернетте қолданылатын әдебиеттер.

6 Интернетке қосылу. ПК аппараттық бөлімінің талаптары, Интернетке қосылу тәртібі. Ақпараттың алыну жылдамдығын және көлемін анықтау бірлігі. Ақпарат алудың және жіберудің техникалық мінездемесі. Ақпаратты қолданушының алу жылдамдығы.

7 WEB-беттерінің дизаины және сайт түрлері WEB-дизаинның технологиялық ерекшеліктері. Графикалық сызбалар Интернеттің кәсіптік бағдары. WEB-дизайнердің кәсібі. Интернет – нарықтың жаңа жүйесі.

8 HTML кіріспе. Менің алғашқы бетім. Сайттың бұрыштамасы. Құрылымы. Тегтер. Белгілер.

9 Мәтінді реттеу. Мәтінмен жұмыс. Бұрыштамалар. Мәтіннің түсі. Мәтіннің көлемі. Мәтіннің шрифті (P, H, FONT, B, I, ALIGN, COLOR, SIZE, BGCOLOR)

10 Сызбалар. Сызбалар сызу. Сызбалар толтыру. Сызбаларды реттеу. (TABLE, TD, TR)

11 Нысандар қою. Суреттер қою. Анимация қою. (IMG, SRC, ALT)

12 Гипермәтін. Гипермәтін туралы түсінік. Гипержіберу. (A, HREF)

13 Жазу-графика .Интернеттегі графикалық файлдарға арналған қағаздар .WEB-ке файл сақтау.

14 Фреймдер . Пішінмен жұмыс істеу түрлері.

15 HTML мен жұмыс істеу қорытындысы.

11-сынып. Аптасына 2 сағат жалпы 68 сағат.

1 Кіріспе.Информатика кабинетінде техника қауіпсіздігін сақтау ережесі.

2 Adobe Photoshop графикалық редакторы. Интерфейспен танысу. Қатпарлармен жұмыс істеу. Мәтінмен жұмыс. Фильтрлермен жұмыс.

3 Анимация. Gif анимациясын құру.

4 Flash-анимация. Анимация заңдылықтары. Macromedia flash редакторының интерфейсі. Сурет салу құралдары. Белгілер, қатпарлар. Мәтінмен жұмыс. Анимация құру. Жарнамалық банерлер құру.

5 Front Page. Интерфейспен танысу. Wed-жібін құру . Құжаттарды редакциялау және құру. Гипер салу. Графиканың қолданылуы. Сызбалар. Файлды серверге жіберу.

6 HTML құжаттарын серверге орналастыру. Мекен-жай тіркеу. Сайттың келісімдері мен ережелері. Беттерді тестілеу әдісі. WEB-сайтты іздеу машиналарына тіркеу . Баннерлік алмасу, жарнама, салу

7 Персоналды WEB-сайт құру WEB-сайттың құрылымын жасау және Front Рage редакторларын қолдану жүйесін құру. WEB-сайтты интернетке орналастыру. Бақылау жұмысы.

Практикалық жұмыс тізімі.

№ 1. Интернетке саяхат.

№ 2. Интернеттен ақпарат іздеу.

№ 3. Электронды байланыс бөлімімен жұмыс.

№ 4. Қарапайым Web-беттерін құру.

№ 5. WEB-беттерінде мәтін өңдеу.

№ 6. WEB-беттерінде кестелер орналастыру.

№ 7. Гиперсілтемелер құру.

№ 8. Сызбалар құру және өңдеу.

№ 9. Фрейм қолдану арқылы WEB беттерін құру.

№ 10. Берілген тақырыпқа WEB беттерін құру.

№ 11. Adobe Photoshop құралдар тізімін оқып үйрену.

№ 12. Қатпарлар палитрі.

№ 13. Мәтінді кіргізу және редакциялау.

№ 14. Adobe Phtoshop-та берілген тақырып бойынша коллаж құру.

№ 15. Қарапайым анимациялық бейнелер құру.

№ 16. Macromedia flash суреттер құралын үйрену.

№ 17. Белгілер жасау және редакциялау.

№ 18. Көптүрлі бейнелермен жұмыс.

№ 19. Мәтінмен жұмыс.

№ 21. Анимация құру.

№ 22. WEB-жібін жобалау және құру.

№ 23. Кестелердің қолданылуы.

№ 24. Таблицалар құру және өңдеу.

№ 25. Мультимедия нысанын қою.

№ 26. Берілген тақырып бойынша бақылау WEB-сайтын құру.

Негізгі білім мен дағды көлемі

Оқушылар білуі тиіс:

ДК жұмыс жүргізу кезіндегі басты ережелер мен техника қауіпсіздік ережелері.Интернет жүйесінің негізгі заңдылықтары.

Интернет жүйесінің мәліметтері мен компьютерлік жұмыс түрлері.

Ақпаратты алу жылдамдығының өлшем бірлігі.

Ақпарат алу және ауысу хаттамасының түрлері.

FTP-хаттамасы, FTP-бағдарының түрлері және HTTP-ден негізгі айырмашылықтары.

Интернетте мекен-жай орналастыру заңдылығы.

Браузер түрлері және құрылымы.

Интернетке қосылу жүйесінің тәсілдері.

Интернет торабындағы дүниежүзілік және орыс тілді мәліметтер көлемі.

Негізгі іздеу машиналары және оның түрлері.

Графикалық ақпараттармен жұмыс істеудің негізі.

WEB-беттері сайтын құру үшін керекті құралдар жиынтығы.

HTML тілін қолданудың негізгі ерекшіліктері.

WEB-редакторымен жұмыс істеу жүйесі.

WEB беттерінің типтік құрылы мен сайтты жобалау тәртібі.

WEB дизаинның негізгі заңдылықтары.

Интернетте жариялау үшін өз сайтты дайындау кезеңдері?

Оқушылар қолдана білуі тиіс:

Интернетке желісіне қосылу.

Браузер, электронды байланыс.

Интернет сайтын қадағалау кезінде орыс тілінің қаріпін кодтау.

Электронды байланысты қолдану; хаттар мәтінін құру және салу, хабарлама алу, ұсынылған сервисті қолдана білу мүмкіндігін реттеу.

Сайт бетінің электронды мекен-жайын құру, қаралған беттер бойынша алға және соңына қарай ауысу кезеңін іске асыру.

Таңдау және Тарих жинақ папкаларын қолдану.

Беттерді толық немесе үзінділер бойынша сақтау.

Жүйелі кесте бойынша жұмыс істеу.

Іздеу машиналарын қолдана білу.

FTP арқылы файл іздеуді жүзеге асыру, жалпы FTP –ді қолдану.

Іздеу машинасына нақты тапсырыс беру және керекті сайтты реттеу.

Логикалық операторларды қолдану арқылы берілген тақырыпқа сәйкес ақпарат әзірлеу.

WEBүшін графикалық кескіндерді құру және жүзеге асыру.

Мәтін және графикалық кескіндерді сканерден шығару.

Интернеттен ақпарат іздеу тәсілін меңгеру және керекті форматта сақтауды білу.

Сайтқа керекті мәтін және қолданбалы материалды дайындау.

Беттер толтыру үшін WEBредакторының құралдарын қолдану : беттерін жасау, гиперсалуды құру, мәтін теру, таблицалар қолдану.

Беттің белгіленген тәртібін жүзеге асыру.

Жеке сайт әзірлеу және Интернетке жариялау.

Фрейдік технология түрлерін қолдану.

Толық WEB –саит құру.

Жие қолданылатын тег және атрибуттер тізімі

Сабақтың тақырыбы: HTML тілінде кесте құру

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Читать еще:  Проверка английского текста на ошибки

Помогает проект «Инфоурок»

Тәжірибелік сабақтың әдістемелік нұсқамасы

Сабақтың тақырыбы: HTML тілінде кесте құру

білімділік – HTML тілінде кесте құру дербес компьютердің көмегімен

даярлауға қатысты қолданылатын ұғымдар мен әдістерді қарастыру

дамытушылық: Студенттердің танымдық қабілеттерін дамыту

тәрбиелік – Оқушыларды пәнге қызығушылығын арттыру, ақпараттық

мәдениеттілікке өз ойын толық жеткізе білуге тәрбиелеу

Сабақтың түрі: тәжірибелік дағдыны қалыптастыру

Сабақтың әдісі: репродуктивті, жартылай ізденіс

Сабақтың уақыты: 90 мин

Пәнішілік байланыс: HTML атрибуттарымен жұмыс істеу

Пәнаралық байланыс: Бейнелеу

Сабақтың жабдықталуы: мөлдір қағаз, үлестірме қағаз, компьютер

негізгі М.М.Ерекешова , М.Р.Дүзбағамбетова, З.Р.Мурзабекова,Ж.Қ.Убаева,

Н.Қ. Наурызова. «Информатика» оқу құралы, Ақтөбе, 2007. 4-13 беттер

қосымша М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева «Информатика»

Оқушы білуі тиіс: HTML тілінде кесте құру және оны форматтауды

Оқушы істей білуі тиіс: HTML тілінде кесте құру және оны форматтауды

Сабақтың хронокартасы және құрылымдық-логикалық сызбасы

І Ұйымдастыру кезеңі – 3 мин

ІІ Үй тапсырмасын тексеру – 15 мин

ІІІ Жаңа тақырыпты түсіндіру – 20 мин

ІҮ Өзіндік жұмыс – 30 мин

Ү Жаңа тақырыпты бекіту – 15 мин

ҮІ Қорытындылау – 5 мин

ҮІІ Үйге тапсырма – 2 мин

І Ұйымдастыру кезеңі

Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру, жоқ оқушыларды белгілеу

Сабақтың мақсатымен мен жоспарын оқушыларға таныстыру

ІІ Үй тапсырмасын тексеру

Блокнот қосымшасын пайдаланып, html-гипермәтіндік тілінде құжат тақырыбын жазу.

3-тапсырма: Құжаттың тақырыбын ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ деп атаңыз.

Блокнотты ашамыз да ішіне төмендегіні тереміз

Оқытушының нұсқауымен жұмыс үстеліндегі 111 атты бумаға , web.htm деген атпен сақтаңыз .

ІІІ. Жаңа тақырыпты түсіндіру

Web-құжатының негiзгi бөлiктерiнiң бiрi — кесте. Ол тiктөртбұрыш бағаналар мен көлденең орналасқан жолдардан тұратын торлар жиыны түрiнде қарастырылады. Жол мен бағанның қиылысы ұяшық деп аталады. Бiр ұяшықта мәтiн, сурет немесе басқа бiр шағын кесте орналаса алады. Кесте келесi бөлiктерден тұрады:

Кесте жолдар тiзбегi бойынша бiртiндеп толтырылады (солдан оңға қарай жол соңына дейiн, сонан соң келесi жолға көшу). Әрбiр ұяшыққа мәлiметтер енгiзiледi. Боя ұяшық жасау үшiн бос орын таңбалары енгiзiлуi тиiс.

Қарапайын 2*3 кестесін жасау үшін төменгі тегтер жиынын қолдануға болады:

Бұл жерде border кесте сызықтарының ені.

Кестенің ұяшықтарының енін пайз арқылы өзгерту үшін width атрибутн қолданса болады, мысалы:

Нөмірленген тізімді ұйымдастыру үшін

 1. және тегтері қолданылады.
 1. Қолданылған әдебиеттер тізімі

Полонская Е.П. Самоучитель HTML

Мержевич В. Создание Web страниц

Егер тізім номерін керекті бір номермен бастау керек болса онда start атрибутын пайдалынамыз, мысалы:

 1. Қолданылған әдебиеттер тізімі

Полонская Е.П. Самоучитель HTML

Мержевич В. Создание Web страниц

Тізімдің түрін өзгерту үшін type атрибуты көмектеседі, мысалы номерлерді латын цифрларымен жазу үшін төмендігідей жазамыз

 1. Қолданылған әдебиеттер тізімі

Полонская Е.П. Самоучитель HTML

Мержевич В. Создание Web страниц

Маркерлік тізімді жазғанда

 • тегін пайдаланады, маркердің түрін өзгерту үшін type атрибутын. Оный мәні кестеде көрсетілген

Web беттегі графика

Бұл бөлімде Web беттерге графиканы орналыстыруға тоқталамыз. Web дизайнерлер графика мәселесіне келгенде екі топқа бөлінеді. Бірінші топ графикасыз Web сайт ол сайт емес деп ойласа, екінші топ керісінше Web сайттарға суреттің қажеті жоқ деп санайды, себебі олар кейбір модемдердің және жүйелердің күші жетпейтіндігін ескеріп отыр. Дегенменде сайтқа графиканы қолдану мүмкіндік бар және соны тиімді пайдалану керек. Ол үшін бізге тегі src атрибутымен көмектеседі. Суретті сайтқа орналастыру үшін src атрибутына суреттің толық жолын көрсету керек, мысалы, rose.jpg суретi С дискасының My img папкасына орналасқан болса, онда төмендегі тег жазылады:

width және heigth атрибуттармен суреттің көлемін өзгертуға болады, биіктігі және ені.

alt атрибутымен суретке қосымша мәтін түрде қосымша мәлімет шығаруға болады.

ІV. Өзіндік жұмыс

Енгізетін тапсырма: Блокнот программасын іске қосыңыздар. Төменде берілген мәтінді Блокнот программасына келесі мәтін жолдарын теріңіздер.

Все о кисте и доброкачественных образованиях

Ни один человек не застрахован от развития патологических образований в тканях и внутренних органах. Они могут вызывать неприятные симптомы или длительное время развиваться без специфических признаков. Новообразования могут иметь злокачественную и доброкачественную природу. Поэтому стоит детальнее разобраться, что такое киста, какие основные причины ее развития.

Что такое киста

Киста – это доброкачественное новообразование, которое представляет собой патологическую полость с прочными стенками, заполненную жидким или полужидким содержимым. Это аномальное образование развивается в любых органах и тканях. Строение, размеры и содержимое патологической полости определяется местом ее локализации, механизмом образования и некоторыми сопутствующими факторами.

Киста небольших размеров редко вызывают неприятную симптоматику. Но при разрастании она будет давить на близлежащие ткани, приводя к нарушению кровообращения и функциональности органа. Клиническая картина определяется типом и расположением новообразования. Врачи делят кистозные образования на истинные (содержащие эпителиальные клетки) и ложные.

Основные причины развития кисты:

 • инфекционные заболевания, во время которых отсутствовало действенное лечение;
 • гормональный дисбаланс;
 • сниженный иммунитет;
 • травмы;
 • некроз тканей вследствие кровоизлияния или инфаркта;
 • нарушения эмбриогенеза;
 • воспалительные процессы;
 • переохлаждение;
 • паразитарная инвазия.

Особенности лечения

Для лечения кисты врачи используют различные методики, которые включают консервативную терапию лекарственными препаратами и оперативное вмешательство. В некоторых случаях устранить патологию можно посредством дренирования и пункции. Решение о необходимости хирургического вмешательства врач принимает после внимательного изучения анамнеза, сопутствующих хронических заболеваний, проведения диагностических мероприятий.

Опасность новообразования заключается в патологических процессах, которые запускает его появление. Если киста вызывает нагноение, перерождается в рак или разрывается, то необходима срочная хирургическая операция.

Основные виды

В медицине выделяют следующие типы кистозных образований:

 1. Ретенционная киста. Характерна локализация в экзокринных железах (молочные, слюнные, предстательная, сальные), которые имеют выводящие протоки. Причина возникновения – нарушение оттока секрета вследствие закупорки камнями, сдавления опухолью. Особенность – формирование стенок из эпителия железы.
 2. Травматическая киста. Причина развития – смещение эпителиальных тканей. Это характерно для развития патологии в поджелудочной железе или на конечностях.
 3. Рамолиционная киста. Образование возникает после некроза тканей вследствие инфаркта или кровоизлияния. Омертвевшие участки отделяются от живых клеток соединительнотканной оболочкой. Мертвые клетки постепенно разлагаются под действием ферментов, превращаясь в полужидкое содержимое кисты. Характерна локализация образования в яичниках, мозге, костях.
 4. Паразитарная киста. Она локализуется чаще в печени или кишечнике, куда проникают личинки ленточных червей (эхинококка, цистицерка).
 5. Опухолевая киста. Образование развивается в опухоли, в которой вследствие нарушения метаболизма и канцерогенеза формируются полости. Может возникать в железистом органе, к примеру, в слюнной железе.
 6. Дизонтогенетическое образование. Возникает вследствие превращения смещенных тканей. Оно имеет врожденный характер и закладывается на этапе эмбриогенеза. Такой порок развития приводит к нарушению формирования внутренних органов плода. Его не всегда можно диагностировать в рамках плановой ультразвуковой диагностики беременной женщины. Характерно развитие новообразования в легких, почках, печени или потовых железах.

Стоит отметить, что киста может быть причиной серьезных осложнений. Поэтому если Вы заметили первые признаки заболевания, то немедленно обратитесь к специалисту.

Киста 4 см – большая ли и что делать?

Кисту размером 4-5 см уже не назовёшь маленькой. Но и сказать, что она очень большая – погрешить против истины. Однозначно, новообразование во внутреннем органе размером 40 мм нельзя игнорировать. Его необходимо регулярно наблюдать. Но что ещё делать – зависит от поведения этой патологической структуры.

 • Если киста 4 см ничем не даёт о себе знать, то в зависимости от рекомендаций врача:
  • только регулярно контролируем с помощью УЗИ;
  • лечим консервативно.
 • Когда кистозное образование болит, давит, любым другим способом напоминает о себе, есть вероятность перерождения:
  • проводим лечение комплексным набором действенных препаратов;
  • удаляем, при таком размере без явных осложнений чаще всего применяется малоинвазивная операция – лапароскопия.
Читать еще:  Input image html

Стоит ли изменять свой образ жизни после обнаружения кисты размером 4 см? При таком объёме разрыв стенки маловероятен, но если очень постараться, то можно такую неприятность себе устроить. Поэтому при наличии пузырьковой структуры с такими параметрами нужно:

 • ограничить физические нагрузки, особенно связанные с натуживанием, прыжками, ударами;
 • не поднимать тяжести, особенно если киста 4 см продолжает расти;
 • быть осторожнее при половой близости;
 • не злоупотреблять тепловыми процедурами – сауной, баней, компрессами.

Так как кисты могут возникать по причине хронического стресса, пере- или недоедания, то стоит начать принимать успокаивающие травяные препараты и нормализовать диету.

Может ли быть такое, чтобы киста 40 мм рассосалась? Вполне. Но только если речь идёт о функциональных кистах яичников. Фолликулярная и жёлтого тела пузырьковые структуры иногда рассасываются в течение 2-3 циклов. А вот эндометриоидная киста яичника точно сама не исчезнет, чтобы там не обещали разные травники и народные целители. От неё можно избавиться только оперативно.

Киста яичника размером 4 см – большая ли?

Нормальный объём женского яичника 4-10 см 3 . Понятно, что патологическое образование размером 40 мм в таком маленьком органе – это много. Но не настолько, чтобы речь шла о срочной операции.

Если нет никаких других поводов для беспокойства, кроме размера кисты, а врач платной клиники категорически настаивает на срочном хирургическом вмешательстве, задумайтесь. Может быть дело в том, что гинеколог не хочет упустить выгодного клиента. Ведь платная лапароскопия – удовольствие не из дешёвых.

О срочном удалении может идти речь при размерах 8 см и больше, когда велика опасность разрыва, инфицирования, перекрута ножки и других осложнений. Но при кисте яичника 4 см без острой боли и признаков воспаления экстренная операция не нужна.

В такой ситуации есть время проверить отзывы об этой клинике и враче, узнать мнения других специалистов. Стоит сравнить качество услуг и цены в нескольких лучших в вашем городе медцентрах. А потом спокойно выбрать оптимальный вариант и планово сделать лапароскопию, если киста будет продолжать расти или появятся другие показания к удалению.

Левый и правый яичник: есть ли различия?

Больше вероятность обнаружить кисту 4 см на правом яичнике, чем на левом. К правому подходит кровеносный сосуд от крупной брюшной аорты, поэтому у него лучше кровоснабжение. Но вместе с тем новообразования формируются чаще и растут быстрее. А левый снабжается кровью от небольшой почечной артерии.

Разрыв стенки кисты с внутренним кровотечением на правом яичнике бывает намного чаще, чем на левом. И объём крови, которая попадает в брюшную полость, при этом тоже больше. Поэтому больным с кистой на правом яичнике нужно быть особенно осторожными и не тянуть с удалением.

Что делать при разных видах кист яичника диаметром 40 мм?

Новообразования в женских половых железах бывают разными не только по размерам, но и по происхождению. Для каждого вида кист есть отдельная стратегия лечения.

Размер кисты – важный, но не единственный показатель

Нужно контролировать рост кисты. Но при этом не менее важно вовремя обнаруживать симптомы, говорящие о её «нехорошем» поведении:

 • увеличение диуреза и давления после разрастания кисты до 40 мм и больше;
 • боли в области левого или правого яичника, или отдающие в ногу;
 • температуру 37℃ и выше, если нет признаков простуды;
 • головокружение, слабость, повышенную утомляемость;
 • резкое исхудание или набор веса;
 • увеличение размеров живота, особенно асимметричное;
 • нарушения цикла, изменение обильности и болезненности менструаций;
 • повышенный рост волос на лице и теле.

Любой из этих признаков при наличии кисты 4 см – повод для внеочередного визита к гинекологу. А также к эндокринологу, ведь кистозные образования в яичниках часто возникают по причине гормональных нарушений, таких как сахарный диабет или повышение уровня пролактина.

Похожие симптомы могут проявляться и при миоме матки. Миома – не кистозное, а опухолевое новообразование, требующее другой стратегии лечения. Для точного определения заболевания требуется дифференцированная диагностика.

Нужна экстренная медицинская помощь, если:

 • при наличии кисты яичника 4 см и больше появилась острая боль в нижней области живота;
 • началась тошнота, переходящая в рвоту;
 • мышцы брюшного пресса стали напряжёнными и твёрдыми;
 • температура поднялась до 39℃ и выше;
 • пульс в состоянии покоя стал 90 и больше в минуту;
 • артериальное давление снизилось.

В таких ситуациях важно не медлить с вызовом скорой помощи, так как возможен перекрут ножки или разрыв кисты, а это требует срочной операции.

Киста груди 4 см – насколько это опасно?

Размер кисты молочной железы сложно точно сопоставить с её возрастом. Пузырёк размером 40 мм может развиться и за несколько месяцев, и за 2-3 года. Срок существования кистозной структуры в груди определяется по плотности капсулы. Твёрдые новообразования с диаметром 4 см, которые легко прощупываются, образовались достаточно давно. А недавние будут с мягкими стенками, и обнаружить их сложнее.

Кисты груди появляются по причине гормональных нарушений, ожирения, из-за травм, а также после внедрения силиконовых имплантов.

Киста груди 4 см – большая она или нет? Средние размеры у подобных образований 3-6 см, так что пузырёк с диаметром 40 мм можно считать не самым крупным. Но он уже будет хорошо заметен при 0-4 размерах молочных желез. Он может разорваться при падении или ударе, инфицироваться. Поэтому жидкость из полости кисты нужно удалять путём пункции.

Какие прогнозы у такого новообразования?

 • Киста груди 4 см не опасна для жизни, подобные структуры редко перерождаются в злокачественные. Но риск есть, поэтому необходимо наблюдение у маммолога.
 • И на стадии 40 мм, а в особенности при дальнейшем росте пузырёк будет сдавливать окружающие участки и вызывать боль.
 • Болевые ощущения в молочной железе с кистой будут усиливаться перед наступлением месячных.
 • При отсутствии лечения возможны воспалительные осложнения, при которых нужно будет делать операцию с вылущиванием кисты.

Киста почки 4 см – большая ли?

Такой размер для кисты почки считается достаточно крупным, так как новообразование с диаметром 40 мм нарушает работу органа. В определённом участке почки изменяется образование и отток мочи. Может произойти перекрывание канальцев, застой мочи, ускоренное развитие почечной инфекции.

Такая кистозная структура опасна и требует системного лечения в том случае, если она проявляется патологическими симптомами:

 • болями в области поясницы при кисте на почке размером 4 см;
 • нарушениями оттока мочи, болезненным мочеиспусканием;
 • лихорадкой, даже если она субфебрильная 37-38℃, а тем более если температура поднимается выше;
 • гипертоническими кризами.

Если киста почки 4-5 см молчащая, ничем себя не обнаруживает, кроме как на УЗИ, то её нужно наблюдать и при дальнейшем росте делать пункцию. Про образ жизни при кисте почки мы подробно писали в одной из наших предыдущих статей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector